Knjiga

Knjiga Ko ti črna mačka prečka pot je namenjena ljudem z obsesivno-kompulzivno motnjo, njihovim terapevtom in svojcem. Knjiga vključuje videoposnetek (DVD) predavanja Razumevanje obsesivno-kompulzivne motnje, v pisnem delu pa so podani osnovni principi psihološke obravnave obsesivno-kompulzivne in drugih anksioznih motenj.

Cena: 24 € + stroški poštnine (1,70 €).

Vsebina

Knjiga je napisana v pomoč ljudem, ki imajo diagnosticirano obsesivno-kompulzivno motnjo (v nadaljevanju OKM). Vsebuje vse bistvene informacije o dejavnikih, ki sodelujejo v razvoju in vzdrževanju OKM-simptomatike. Razumevanje značilnosti OKM je najpomembnejši korak v razreševanju te vrste težave. Enako velja tudi za druge vrste anksioznih motenj. Razen pojasnitve psiholoških dejavnikov v razvoju OKM so v priročniku predstavljeni tudi temeljni principi psihološke oziroma psihoterapevtske obravnave te motnje.

Knjiga je razdeljena v tri tematske sklope.

Prvi del vključuje razumevanje OKM in je podan v obliki videoposnetka predavanja, ki sem ga pripravila za udeležence izobraževanja iz transakcijske analize. Čeprav gre za strokovno predavanje, so vsebine predstavljene na preprost način, za katerega upam, da bo razumljiv laičnemu občinstvu oziroma ljudem, ki trpijo zaradi OKM. Predavanje poteka v nekoliko počasnem ritmu. Ne glede na to ga priporočam tudi tistim strokovnjakom, ki menijo, da psihopatologijo dobro poznajo. V predavanju so namreč predstavljene teme, ki se razlikujejo od običajnega psihiatričnega razumevanja te motnje in so v psihoterapiji ljudi z OKM ključnega pomena. Prvi del je torej namenjen ljudem z diagnozo OKM in vsem tistim strokovnjakom, ki pomagajo psihiatričnim pacientom s to vrsto težave. 

Drugi del priročnika obravnava temeljne principe psihološke obravnave OKM. V tem delu naslavljam ljudi z diagnozo OKM. V kratkih poglavjih so predstavljene vse ključne vsebine, ki so običajno pomemben del psihoterapije OKM. V njih bodo klienti dobili informacije in znanje o čustvih, neučinkovitih načinih obvladovanja neprijetnih misli, predstav in čustev, o pasteh obvladovanja anksioznosti in marsičem drugem. Ob prebiranju omenjenih vsebin bralec spozna, katere vsebine in načine dela lahko pričakuje, če se vključi v proces psihološke obravnave OKM. Drugi del knjige je lahko zelo koristen tudi za terapevte, ki obravnavajo ljudi z OKM, saj bodo verjetno dobili ideje, kako določne vsebine predstaviti klientom. Morda bodo celo usvojili nekatere nove koncepte ali znanje. 

Tretji del priročnika vključuje še nekaj dodatnih pojasnil in predlogov, ki so lahko zanimivi za kliente in strokovnjake s področja duševnega zdravja. Poglavja v tem delu odgovarjajo na vprašanja o izbiri vrste psihoterapije in se na preprost način dotaknejo etioloških dejavnikov OKM.

Kazalo knjige