Psihologija anksioznosti

Anksiozne motnje in/ali depresija so najpogostejši razlog obiskovanja svetovanja ali psihoterapije.

V običajnih bio-psiho-socialnih modelih obravnave anksioznosti/depresije pogosto niso upoštevani sodobni psihološki koncepti, ki predstavljajo bistveno spremembo dosedanje paradigme razumevanja anksioznosti in drugih neprijetnih čustev. V ciklu izobraževalnih delavnic, ki jih pripravljamo, so zajeti vsi tisti koncepti in načini obravnave anksioznosti, ki so se v praksi in s študijem izkazali kot učinkoviti in ključni v ravnanju z anksioznimi motnjami.

Izobraževanje je namenjeno različnim poklicnim profilom na področju mentalnega zdravja, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi z anksioznimi motnjami. Udeleženci izobraževanja dobijo ob smiselnih pojasnitvah razvoja in vzdrževalnih dejavnikov anksioznih motenj tudi poglavitne principe in veščine obravnave težav z anksioznostjo.

Program izobraževanja

Delavnice potekajo enkrat na mesec ob sobotah od 9.00 do 15.00.

Cena: 1000 € – plačilo je mogoče v treh obrokih.
Datumi: izobraževanje organiziramo vsako drugo leto.

Izvajalki delavnic: 
Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije, vedenjsko-kognitivna terapevtka
Nuša Klinar, univ. dipl. psihologinja, vedenjsko-kognitivna terapevtka

Informacije in prijave:
info@psihologinja.si
041 33 98 55