Psihologija anksioznosti – program

1. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Anksiozne motnje – skupni imenovalec. Splošni model anksioznih motenj. Temeljne postavke ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Behaviorizem je še vedno živ. RF-teorija (Relational Frame Theory).
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Zakaj je Mindfulness tako popularen? Pasti, prednosti in pomanjkljivosti prakticiranja čuječnosti.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

2. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Panična motnja – osnovne smernice za obravnavo. Strah pred izgubo nadzora in izogibanje. Koncept kognitivne defuzije.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Uporaba metafor.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Teorija z vajami: Uporaba metafor.
11.30–11.45: Vaje: Drugi načini kognitivne defuzije. Možne pasti pri uporabi tehnik kognitivne defuzije.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

3. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Generalizirana anksioznost – osnovne smernice za obravnavo. Ruminacije in iskanje zagotovil.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Osnove teorij emocij.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Patologizacija neprijetnih čustev v kulturi izobilja.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

4. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Obsesivno-kompulzivna motnja – osnovne smernice za obravnavo. Nadzorovanje misli. Kompulzije in ritual.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Magija in kako z njo ravnati … Principi opuščanja kompulzij in ritualov.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Načini sprejemanja neprijetnih čustev.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

5. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Socialna fobija – osnovne smernice za obravnavo. Samoopazovanje. Trema in sram.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Problematičnost psihoterapevtskih konceptov samozavesti in samozaupanja.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Razvijanje opazujočega in sočutnega dela sebe.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

6. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Posttravmatski stresni sindrom – osnovne smernice za obravnavo. Izogibanje podoživljanju travmatskih čustevNačini izpostavljanja neprijetnim čustvom.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Osebnostne vrednote kot življenjski kompas.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Uresničevanja življenjskih vrednot.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

7. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Psihološka ranljivost za razvoj anksioznih motenj in/ali depresije.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Spreminjanje čezmerno izraženih osebnostnih lastnosti.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Temeljni principi deidentifikacije z omejujočimi deli sebe (Internal family systems model, Voice dialogue).
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti.

8. delavnica:

09:00 – 10:00Predavanje: Kaj pravi znanost? Študije učinkovitosti ACT.
10:00 – 10:10odmor
10:10 – 11:30Teorija z vajami: Manj govorjenja, več akcije.
11:30 – 11:45odmor
11:45 – 12:45Vaje: Načrt in faze obravnave anksioznosti/depresije.
12:45 – 13:15odmor
13:15 – 15:00Demonstracija dela s pacienti in supervizije.