Transakcijska analiza – program

1. letnik *

št.tema
1.Uvod v TA: temeljna filozofija, področja uporabe. Struktura osebnosti: Ego stanja
2.Komunikacijski model ego stanj
3.Življenjski scenarij – 1. del
4.Življenjski scenarij – 2. del
5.Teorija potrditev
6.Transakcije
7.Psihološke igre
8.Čustva – 1. del
9.Čustva – 2. del
10.O. K. – starševstvo
11.O. K. – partnerstvo
12.Samosprejemanje

2. letnik

št.tema
1.Patologija ego stanj
2.Simbioza
3.Osebnostne motnje in osebnostne adaptacije
4.Svetovalna in psihoterapevtska diagnostika
5.Načrtovanje in strategije svetovanja/psihoterapije (faze svetovalnega/psihoterapevtskega procesa)
6.Terapevtski odnos
7.Terapevtski dogovori
8.Terapija odraslega: dekontaminacija
9.Terapija odraslega: tehnike spreminjanja disfunkcionalnih prepričanj
10.Terapija odraslega: terapevtske naloge in eksperimenti

3. letnik

št.tema
1.Delo s »težavnimi« ali nemotiviranimi klienti
2.Terapija Odraslega: Lingvistični metamodel
3.V. A. K. O. G. – Uvod v imaginacijske tehnike
4.Preokvirjanje (reframing)
5.Redefiniranje, konfrontacija in progresija
6.Skriptni (racket) sistem
7.Terapija Otroka: Terapevtska dovoljenja
8.Terapija Otroka: Regresivne in disociativne tehnike – 1. del
9.Terapija Otroka: Regresivne in disociativne tehnike – 2. del
10.Terapija Otroka: Dekonfuzija

4. letnik

št.tema
1.Terapija Otroka: Redecision šola
2.Razvojne teorije v psihologiji in psihoterapiji
3.Terapija Otroka: Transfer in kontratransfer
4.Terapija Starša: Intervju s Staršem
5.Terapija Starša: Razvijanje sočutja do sebe; selfreparenting
6.Temeljni principi integrativne in relacijske TA
7.Igra vlog: TA in psihodrama
8.Travma in principi obravnave
9.Osnove partnerske terapije
10.Skupinska psihoterapija

5. letnik

št.tema
Supervizijska skupina enkrat na mesec

*V 1. letniku izobraževanja vsaka delavnica šteje 6 izobraževalnih ur, v vseh naslednjih letnikih pa 8 izobraževalnih ur.