Transakcijska analiza (TA)

Transakcijska analiza je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela lahko uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških motenj, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Več o transakcijski analizi lahko preberete v članku.

V našem centru vsako drugo leto razpisujemo štiriletno izobraževanje iz transakcijske analize, ki poteka skladno z izobraževalnimi standardi Evropske (https://eatanews.org/) in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (https://www.itaaworld.org/).

Komu je izobraževanje namenjeno?

  • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
  • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

Potek izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat na mesec (sobote, 9.00–15.00). Vsaka delavnica vključuje teorijo z vajami, delo na sebi in obravnavo primerov iz prakse. Prvi letnik obsega 12 delavnic, vsak naslednji letnik pa 10 delavnic. Ob predavanjih in vajah udeleženci opravijo seminarske naloge in študije primerov. Vsako študijsko leto se konča s pisno nalogo, ki je namenjena ponovitvi snovi opravljenega letnika.

Udeleženci izobraževanja se lahko odločijo le za opravljanje 1. stopnje študija (program 1. letnika) in s tem pridobijo diplomo TA 101.  Lahko pa se odločijo za celotno štiriletno izobraževanje, ki vodi k pridobitvi zaključne mednarodne diplome.

Program izobraževanja
Vrste diplom

Cena: 118,00 € + DDV – posamezna delavnica.
Datumi: začetno izobraževalno skupino (1. letnik) razpišemo vsako drugo leto. Študijsko leto se začne oktobra.
Datumi delavnic za študijsko leto 2022/23: 15. oktober, 19. november, 10. december, 7. januar, 28. januar, 18. februar, 4. marec, 25. marec, 15. april, 13. maj, 3. junij, 16. september

Izvajalka delavnic:
Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije, TSTA-P

Gostujoči učitelji:
Ivana Mandarić (PTSTA-P),
Nuša Klinar (CTA-P),
Zoran Milivojević (TSTA-P),
Barbara Repinc (PTSTA-P),
Nevenka Nakrst (CTA-P)

Informacije in prijave:
info@psihologinja.si
041 33 98 55