Knjiga – kazalo

Uvod7
Vsebina priročnika9
Vrstni red10

Prvi del: Razumevanje obsesivno-kompulzivne motnje (DVD)

1. del: Vrste strahu, Psihološka ranljivost za doživljanje anksioznosti, Temeljni postulat kognitivne psihologije, Pogosti načini obvladovanja anksioznosti

2. del: Opredelitev obsesivno-kompulzivne motnje, Razumevanje obsesij in kompulzij, Diagnostične dileme, Kognitivna teorija obsesij, Metakognicije

3. del: Magično mišljenje, Tipi obsesivno-kompulzivne motnje, Skupni imenovalec vseh anksioznih motenj, Splošni model motnje, Primer pacienta

Drugi del: Psihološka obravnava OKM

Nekaj koristnih dejstev o čustvih 12
Miti o anksioznosti 15
Ali lahko obvladamo svoje misli in predstave?19
So misli in podobe nujno povezane z našimi dejanji? 23
Ali se lahko naše misli uresničijo? 26
Učili so nas, da zrele osebe obvladujejo svoja čustva 28
Opuščanje strategij obvladovanja misli in anksioznosti 32
Kako bi živeli, če bi vaši simptomi nenadoma izginili? 37
Kaj pa naše osebnostne lastnosti? 42

Tretji del: Dodatna pojasnila in predlogi

Velik izziv: Kako izbrati vrsto psihoterapije in terapevta?48
Ali je OKM bolezen?54
Ali je OKM povezan z doživljanji iz otroštva?59
Sklep66
Dodatek: Povzetek predavanja67
Literatura93