Nuša Klinar

Nuša Klinar univ. dipl. psihologinja

nusa_klinar@hotmail.com

040 751 815

Izobraževanja in usposabljanja

 • Diploma iz psihologije, Filozofska fakulteta, 2012
 • Strokovno srečanje Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo, 2013
 • Strokovno izobraževanje Predstavitev oddelka za dnevno bolnišnico, 2014
 • Edukacija Minnesotski multifazični osebnostni vprašalnik MMPI – 2 – začetno izobraževanje, 2015
 • Edukacija Minnesotski multifazični osebnostni vprašalnik MMPI – 2 – nadaljevalno izobraževanje, 2015
 • Praktikum II. – Vedenjska in kognitivna psihoterapija, 2017–2019
 • Mednarodni kongres transakcijske analize, Berlin, 2017
 • Mednarodni kongres kognitivne in vedenjske terapije, Ljubljana, 2017
 • Izobraževanje iz transakcijske analize (TA) – četrta stopnja, 2017
 • Mednarodni kongres ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Montreal, 2018

Delovne izkušnje

 • opravljeno pripravništvo in strokovni izpit iz zdravstva,
 • opravljanje psihološke diagnostike,
 • vodenje psiholoških izobraževalnih delavnic.

Delo na oddelku za zdravljene odvisnosti od alkohola (Psihiatrična bolnišnica Begunje):

 • vodenje psihoterapevtskih skupin,
 • vodenje skupin za svojce,
 • vodenje Kluba odpuščenih pacientov,
 • vodenje kognitivnega treninga ter socialnih veščin,
 • psihološko svetovanje.

Delo na oddelku za kognitivno-vedenjsko psihoterapijo (Psihiatrična bolnišnica Begunje):

 • vodenje psihoedukativnih programov za Stresne in nevrotske motnje,
 • vodenje skupinskih in individualnih obravnav v sklopu celostnega psihoterapevtskega programa za paciente z anksioznimi motnjami in depresijo,
 • vodenje programa učenja socialnih veščin.

Pretekla zaposlitev

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Oddelek za kognitivno vedenjsko terapijo
(2012-2016)

Sedanja zaposlitev

Persona klinika, d. o. o., Psihološka klinika